Karlek och sex framstalls idelige i popularkultur samt annonserin sasom nagot tidlost

Karlek och sex framstalls idelige i popularkultur samt annonserin sasom nagot tidlost

Ino boken Darfor tar karleken fardig. Dom negativa relationernas sociologi visar hon att dagens flyktiga relationer ager betydligt djupare rotter annu senaste arens ”appifiering”.

Bejakandet utav det lustfyllda befinner si forknippat tillsammans sjalvbestammande, autonomi samt sjalvforverkligande

Ino var tid ar det ett axiom att njutning befinner sig nagot att sok. Forbruknin age i sjalva verket blivit odl fundamental stav var upplevelse itu vallust att det befinner sig tufft att differentiera det ena av det andra. Vi lever inom en konsumtionskultur, vilket ick endast innebar att vi utvecklar nya behov bruten och lusta postumt onodiga grejer inte me samt att sjalva begaren gestaltas samt uttrycks via konsumtion. Det ha ager, avse sociologen Eva Illouz ino saken dar pa svenska spraket nytukomna boken saledes tar karlek final, haft ett enorm influen kungen forutsattningarna forut romantiska sam sexuella relationer inom dagens by.

Illouz har agnat mer annu tjugo ar att studera karlekslivets forutsattning ino det kapitalistiska samhallet, en forskningsprojekt sasom https://internationalwomen.net/sv/cartagena-kvinnor/ resulterat inom flertal uppmarksammade bocker, bland ovrigt eftersom astadkommer karlek ont (201. Deras sjalvhjalpsklingande titlar mot fastan befinner si Illouz litteratu sa vidstrack ifran mindfullness och livscoaching man kan ejakulera. Utgangspunkten befinner si att ekonomiska, teknologiska sam sociala faktorer strukturerar vara intima relationer. Hurdan vi valjer sam avvisar rimli partners, hur vi drommer om karlek och fantiserar forsavitt sex ar tillsamman andra ord synnerlige bestamt utav hur samhallet ar organiserat.

Njutingen uppnas enklast igenom forbrukning – ma det vara utav god, service, upplevelser alternativt manniskor

karleken befinner sig meningen tillsammans livet/evig/det slut vi behover pro att existera lyckliga under tiden sexlivet bestams fran drifter bortom viljans check. Illouz vill i stallet bryta ned och utreda samtidens sexuella sam romantiska forebild och beteenden stav att indikera hur det pastad tidlosa egentlige inneha ett bestam historisk sam social sammanhang. Ramverket kanns aterigen a foljaktligen astadkomme karlek vark, darbort partnervalets mekanismer star inom fokus, under tiden foljaktligen tar karlek forliden ino stallet kretsar runtom saken dar inkompeten att inleda sam skota varaktiga relationer som i enlighet me Illouz praglar vart karleksliv ino dag.

Bokens huvudtes befinner sig att det rader en spridd kanslomassig ovisshet gallande relationernas distrikt. Det ar svart att veta hurda sam nar herre trader in i nago serios parrelation tillsammans en sam vilka villkor saso innefatta ino relationen. Darborta det forra grov konsensus kring hur relationer inleds, utformas och avslutas fattas det i dag en klargjort ramverk, alternativ med Illouz glos ett manuskript, forut detta. Det befinner sig vanligt samt socialt accepterat att samlas och innehava sex inte me forpliktelser alternativ att forinta nagon forhallande vi att abrupt enda hora itu sig, odla kallad ghosting. Flera tycks kalabalik sig fran samband till forhalland inte me att onska eller kunna hejda innestaende samt fordjupa tryt emotioner. I stallet rader ett harva sasom idelige forklaras ino psykologiska termer – det ar barndomstrauman eller andra individuella besvar star i vagen stav det varaktiga kanslomassiga atagandet.

For Illouz befinner sig det vikti att inom stallet forbattra nagon sociologisk forklaringsmodell. Det ar inte individerna sasom ar skadade inte med samhallet som genererar svarigheterna att inleda sam stanna innestaend inom ett karleksrelation.

Det ha speglas enligt Illouz inom vara karleks- samt relationsval: flexibilitet slar hogre ann trohet samt hane satsar ick gallande att finnas kvar i e och synonym forhallande en langre epok.

Tinder samt andra dejtingappar har drivit utvecklingen mot allting flyktigare relationer genom att tillhandahalla en aldrig bris utbud fran tillgangliga partners, andock tillika andra och mer omfattand forandringar ligger at huvudsak for det byte Illouz beskriver. Hon pekar bland ovrigt gallande saken da flexibilitet sam utkontraktering som praglar dagens arbetsliv, dar ansvarsforhallandena befinner si oklara samt do sociala skyddsnaten i fard att monteras ned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *